Kommunal digitalisering blog

Globeteam har dyb indsigt i alle aspekter omkring den kommunale digitalisering og har meget kompetente konsulenter på de enkelte kompetenceområder – fra strategisk rådgivning og ”bygherrerådgivning” til teknisk rådgivning og implementeringsbistand.
Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores konsulenter, som deler tips, cases, holdninger og nyheder omkring den kommunale digitalisering – både på strategisk og operationelt niveau.
Du kan se flere indlæg på Globeteams LinkedIn side om kommunal digitalisering her og læse mere om de ydelser, Globeteam tilbyder inden for digitalisering af kommunerne på vores hjemmeside her

Tre kommuner etablerer en fælles føderationsløsning

Af Per Andreasen og Jesper Hvid, Globeteam.

Ballerup, Egedal og Furesø Kommune har som de første valgt at etablere en fælles føderationsløsning. Løsningen er baseret på en ny føderationsarkitektur fra Safewhere, der sikrer en enkel og omkostningseffektiv struktur. Globeteam er blevet tildelt kontakten i konkurrence med Signaturgruppen og PricewaterhouseCoopers (NetIQ).

Løsningen skal bringe kommunerne ind i et moderne brugerstyringsparadigme, hvor brugeradministration gradvist trækkes ud af det enkelte it-system med anvendelse af et standardprodukt. Den fælles føderationsløsning skal dels anvendes til opkobling til de kommende systemer fra KOMBIT og dels bidrage til at effektivisere kommunernes brugerstyringsprocesser.

Fordelene ved en fælles løsning er, ud over besparelsen ved fælles drift, at kommunerne kan dele de funktioner, der er fælles for kommunerne – fx:

  • KOMBIT opkobling
  • Password Reset
  • Opkobling til Danmarks Miljøportal (DMP)
  • Føderationsopkoblinger til lønsystemer
  • Delte fagsystemer mellem kommunerne
  • NemID login
  • NemID signering

Samtidig understøtter løsningen de lokale brugerstyringsprocesser i den enkelte kommune inklusive integrationer til kommunens egne systemer, som indgår i brugerstyringen – fx Active Directory (AD), organisationsdatabase, lønsystem og IDM-system.

I den følgende figur er vist en generisk skitse for en fælles løsning til tre kommuner. Løsningen er baseret på føderationsserveren Identify fra Safewhere, hvilket er den samme teknologi, der indgår i KOMBITs Støttesystemer. Dog kan den enkelte kommune godt vælge at tilkoble sig den fælles løsning alene via AD FS, hvis man ikke ønsker at gøre brug af de ekstra funktioner, der ligger i Identify.

 

faelles-foderationslosning

Den samlede løsning afvikles på én central server med en instans for hver kommune (de grønne) og fælles instanser for de funktioner, der deles mellem kommunerne (de orange), hvilket kan være fælles login-metoder, opkobling til KOMBIT og automatisk password-reset.

Safewhere Identify er valgt som føderationsserver, fordi den ”ud af boksen” indeholder alle de funktioner, der bliver efterspurgt i kommunerne – inklusive overholdelse af alle fællesoffentlige standarder. Desuden indeholder Identify som standard en lang række værdifulde funktioner – fx en lang række login-metoder samt integrationer til mange kommunerelevante systemer.

En samling af ovenstående funktionalitet gør det muligt for en kommune at opnå disse funktioner blot ved at lave en føderationsopkobling til den centrale føderationsserver, der er delt mellem kommunerne. Hver kommune kan således spare disse opkoblinger samt etableringen af den infrastruktur, der ville være nødvendig for at opnå funktionaliteten.

Den kommune, der vælger at drifte de centrale komponenter, kan med fordel anvende en eksisterende Identify-baseret løsning som den centrale føderationsserver.

 

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?